Szolgáltatási feltételek

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) bejelentette, hogy nem ismeretes pontosan, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus mennyi ideig képes megmaradni a felületeken, de becslések szerint több napig képes túlélni. Ez a becslés azon járványokhoz kódolt koronavírusok családjában lévõ más vírusok - mint például a SARS-COV és a MERS-COV - fennmaradásának idõtartamán alapszik, amelyek átlagban több mint 48 órán keresztül képesek életben maradni különböző felületeken
20°C-os hőmérsékleten.
Az egészségügyi hatóságok ajánlásai szerint a baktériumok, kórokozók és szennyeződések eltávolítása a felületeken csökkenti a vírus terjedésének kockázatát.
Az új típusú koronavírus felületen történő fennmaradására vonatkozó hipotézis miatt és a koronavírus (COVID-19) elterjedésének megakadályozásáról szóló társadalmi magatartásra vonatkozó ajánlásoknak megfelelően, amelyet a román egészségügyi minisztérium adott ki, a Frisbo e-fullfilment SA úgy döntött, hogy megtisztítja az összes terméket, mielőtt bekerülne partnerünk raktárába, és mielőtt a végfelhasználóknak szállítaná azokat(mind a termékek befogadási, mind a visszatérési szakaszában). Ezért a sürgősségi állapot fennállása alatt a termékek átvételének minden feltétele, mind a szolgáltatási megállapodásban - úgynevezett teljesítési szerződésben -, mind az ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKBEN, AMELYEKBEN TELJESÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS INTEGRÁLÓ RÉSZÉBEN szerepel és meghatározásra került.
(a www.frisbo.ro honlapon található feltételek) ellensúlyozódnak a népesség epidemiológiai biztonságának érdekében, amelyet a SARS-CoV-2 koronavírus terjedése határoz meg, 96 órás időtartamra, az összes áru megtisztítása érdekében.

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, A TELJESÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS INTEGRÁLIS RÉSZE SZERINT

 

BESZÁMOLÓ
MIVEL az SC Frisbo Efulfillment SA kifejlesztett egy összetett szolgáltatást és egy teljesítési platformot, amelyet szolgáltatásként határoznak meg, amelynek során az üzemeltető az online áruház nevében átveszi a teljes megrendelés-teljesítési folyamatot, beleértve a raktározást, a megrendelések kezelését, a csomagolást és a kézbesítést a felhőalapú rendeléskezelés, illetve jelentési és nyomkövető rendszerek használatával;
MIVEL az eladó szeretné átalakítani a raktározásból, a rendelések átvételéből, az árukezelésből, a számlázásból, a csomagolásból és a kézbesítés előkészítéséből eredő közvetett üzemeltetési költségeit a teljesített megrendelések számával és a készletben lévő áruk mennyiségével kapcsolatos közvetlen költségekké, figyelembe véve, hogy az eladó közvetlen vagy online értékesítési tevékenységeket folytat saját platformon vagy más online szereplők platformjain keresztül;


MIVEL, a teljesítési szolgáltatási megállapodásban (amely a Frisbo és az eladó között jött létre), valamint a teljesítési szolgáltatási szerződéshez fűzött általános szerződési feltételekkel összhangban, az eladó megerősítette és hajlandó megadni az SC Frisbo Efulfillment SA számára az E-teljesítési szolgáltatások üzemeltetésének jogát, akár közvetlenül, akár harmadik fél partnerén keresztül, mivel a Frisbo jogosult a Termékeket a hozzá nem tartozó helyiségekben tárolni.

EZÉRT az ígéretek és a benne foglalt kölcsönös együttműködés figyelembevételével, valamint egyéb jó és értékes megfontolások alapján, amelyek elfogadását és megfelelőségét az eladó és az SC Frisbo Efulfillment SA elismeri, az eladó megerősíti, hogy ezek a feltételek teljes mértékben érvényesülnek, és az eladó teljes akaratát tükrözi, és elfogadja, hogy ugyanarra kötelezett a teljesítési szolgáltatási megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítésében, a felek megértik és megegyeznek abban, hogy ezek az általános szerződési feltételek a teljesítési szolgáltatási megállapodás szerves részét képezik. A teljesítési szolgáltatási megállapodás aláírásával a felek tudomásul veszik, hogy teljes mértékben, kifejezetten és egyértelműen elfogadják a teljesítési szolgáltatási megállapodással kapcsolatos általános szerződési feltételeket.

 

MEGHATÁROZÁSOK
Frisbo: SC Frisbo Efulfillment SA, székhelye: Braşov megye, Brassó város, Noiembrie utca 15, 38. szám, 1. lakás, e-mail: laura.frincu@frisbo.com, bejegyezve a Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov által (a Brassói Megyei Bírósághoz tartozó cégnyilvántartási hivatal) a J8/1447/2013 cégszám alatt, ADÓSZÁM RO32302244, IBAN RO59BRDE080SV20687880800, megnyílt a BRD Braşov társasággal, akit teljes mértékben képvisel Bogdan COLCERIU, az Igazgatóság elnökeként eljárva;


Eladó: Az a jogi személy vagy bármely jogi személyek, aki részesül a Frisbo által nyújtott teljesítési szolgáltatások előnyeiből a Frisboval kötött teljesítési szolgáltatási megállapodás alapján;


Megállapodás: Jogi megállapodás, amelynek szerves részét képezik az általános szerződési feltételek, valamint a Frisbo és az eladó közötti szerződéses viszonyt szabályozó mellékletek és kiegészítések, amelyek a Frisbo által az Eladónak az Árért cserébe nyújtott teljesítési szolgáltatásokkal kapcsolatosak, azáltal, hogy az Eladónak hozzáférést biztosít e szolgáltatásokhoz a Frisbo szoftver alkalmazáson keresztül, a jogi megállapodás feltételeivel és ezen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban;


Termékek: Az eladó által használt online értékesítési platformon keresztül, az eladó által forgalmazott termékek;

Frisbo alkalmazás: Felhő alapú menedzsment rendszereket használó szoftver alkalmazás, amelyen keresztül a Frisbo hozzáférést biztosít az Eadónak a teljesítési szolgáltatásokhoz, amelyek többek között a következő műveleteket tartalmazzák: az Eladó tulajdonában lévő és az Eladó által eladott termékek tárolása, a Termékek kezelése, az Eladó által használt online értékesítési platformon történő megrendelések kezelése, az Eladó nevében történő számlázás, az egyes megrendelések csomagolása és kiszállításának előkészítése, valamint az Eladó által használt online áruház nevében a megrendelések teljesítése. A Frisbo alkalmazásra úgy kell tekinteni, hogy magában foglalja a Frisbo által, az online áruházak szolgáltatásaihoz történő összeköttetés céljából kifejlesztett plugint / modult.


Ügyfél: Az a természetes vagy jogi személy, aki az Eladó által a Frisbo alkalmazásban leadott megrendelés címzettje


Megrendelés: Az Eladó által a Frisbo alkalmazáson keresztül elküldött kérelem, az Eladó, Frisbo raktáraiban tárolt termékeinek az ügyfél részére történő kiszállításának előkészítéséről.


Raktározási megrendelés: Az Eladó által a Frisbohoz elküldött kérelem (a Frisbo alkalmazáson keresztül), amelyben az utóbb megnevezett köteles az e-teljesítési szolgáltatást kezdeményezni, amelynek során az Eladó közli a Frisboval a tárolási megrendelés tárgyát képező termékek kódjait és megnevezését, mennyiségét, dátumát, címét és szállítási ütemtervét, valamint minden egyéb kiegészítő kérést / információt, amelyet a Frisbo a megállapodás céljának teljesítése érdekében megkövetel.

 

1. Cikkely: TERMÉKTÁROLÁS. MEGRENDELÉSEK. ELADÓ ÉS FRISBO KÖTELEZETTSÉGEI


1.1. Bármely természetes vagy jogi személy, vagy bármely más jogi személy, aki a Frisbo teljesítési szolgáltatásaiból részesülni kíván, üzleti kapcsolatba léphet a Frisboval, miután aláírta a teljesítési szolgáltatási megállapodást és teljesítette a Frisbo Platform regisztrációs folyamatát. A regisztrációhoz a természetes/jogi személynek felhasználói fiókot kell létrehoznia vagy a Frisbo-t kell megkérnie a fiók létrehozására a nevében a Frisbo Online Platformon. Ki kell töltenie a kért információkat, és feltölteni a regisztrációhoz szükséges dokumentumokat, a termékkatalógust, valamint azok attribútumait (ideértve, de nem kizárólag a terméktípust, méretet, súlyt stb.). Az Eladó kijelenti és garantálja, hogy a regisztráció során a Frisbo rendelkezésére bocsátott információk és dokumentumok időszerűek, pontosak és hiánytalanok.


Az Eladó ezt követően tárolási megrendelést küld a Frisbo-nak, amelyben utasítja, hogy kezdeményezze az e-teljesítési szolgáltatásokat, és tüntesse fel a tárolási megrendelés tárgyát képező termékek kódjait és megnevezését, a mennyiséget, a dátumot, a címet és a szállítási ütemtervet, valamint a Frisbo által a Megállapodás céljának teljesítése érdekében megkövetelt egyéb kiegészítő kérésekek/információkat („Tárolási megrendelés”).


1.2. A tárolási megrendelés kiadását követő 48 (negyvennyolc) munkaórán belül a Frisbo vállalja, hogy (írásban e-mailben vagy a Frisbo Online platformon keresztül) megerősíti a Termék tárolási és átvételi rendelését, valamint a helyet (megye, helység, cím), ahol a termékeket tárolni fogják. A tárolási megrendeléseket, amelyek nem tartalmazzák az előző bekezdésben ismertetett információkat, a megadott határidőn belül nem hagyják jóvá, és a Frisbo megtagadhatja vagy részben elfogadhatja. Ezért a fogadást az Ügyfélnek legalább 2 (két) munkanapon belül előre be kell jelentenie és közölnie kell.


1.3. Az Eladó vállalja, hogy az egyes tárolási megrendelésekhez kapcsolódó termékeket a Frisbo által az elfogadott tárolási megrendelés szerint megerősített határidőn belül és mennyiségben szállítja a raktárhelyiségbe, amelyet a Frisbo a megrendelés kézhezvételének értesítésében közölt, vagy a Frisbo online platform által automatikusan generált válaszban.


1.4. A Felek vállalják, hogy felelnek a Termékek tárolásáért, kezeléséért, átvételéért és a végfelhasználókhoz történő szállításáért, valamint a végfelhasználók visszatérítésének feldolgozására vonatkozó alábbi kötelezettségek teljesítéséért:

 

 1. A. Frisbo vállalja:

 2. a) a Termékre vonatkozó megrendelések feldolgozását az Eladó nevében

 3. b) az Eladó termékeinek tárolását, a jelen Megállapodásban meghatározott feltételekkel

 4. c) Az Eladó megrendeléseinek feldolgozását saját felhőalapú rendszerein keresztül, továbbá a megrendelések regisztrálását, feldolgozását, jelentését és nyomon követését.

 5. d) az Eladói Termékeiek átvételét követő 48 (negyvennyolc) munkaórán belül elkezdi a végfelhasználó által leadott megrendelések elfogadását és a csomagok kiszállításra való felkészítését, az Eladó megérti, hogy ez az idő szükséges a Termékek elfogadásához és a megrendelések feldolgozásához. Ezt a határidőt a Frisbo legfeljebb 800 termék megrendelésére fogadja el (legfeljebb 50 SKU (készletnyilvántartási egység), feltéve, hogy a Termékek mindig az átvételkor olyan címkékkel rendelkeznek, amelyek tartalmazzák a tárolási megrendelésben korábban közölt konkrét kódokat. A felek megállapodnak abban, hogy figyelembe kell venni azt a műveletet, amelynek során a Frisbo nem tudja végrehajtani az Eladó termékeinek szokásos átvételét az Eladó által megkövetelt vonalkódok hiánya (vagy a Frisbo által megkövetelt bármilyen más típusú kód) hiányában, vagy a Frisbo által küldött kiegészítő mennyiségek esetén (és ezért a termékenkénti díj 10 eurocent).

 6. e) a Megrendelések átvétele és a számla kiállítása az eladó nevében (ha az Eladó ezt választja), a válogatás végrehajtása és a csomagolás műveleteinek végrehajtása, légi fuvarlevelek (szállítási okmányok) kiállítása és a termékek előkészítése a csomag/csomagok felvételére a futárszolgálat által annak érdekében, hogy kézbesítsék őket a végfelhasználóknak. Annak érdekében, hogy a Frisbo az Eladó nevében elvégezze a számlázási szolgáltatást, ez utóbbi felhatalmazza a Frisbót, és megadja a számlázási folyamatra vonatkozó nemzeti jogszabályokban előírt összes kötelező információt.

 7. f) lehetővé teszi az Eladó számára a felhőalapú jelentési rendszerhez való hozzáférést a teljesítési szolgáltatási szerződés megkötésekor kapott felhasználónév és jelszó segítségével, amely lehetővé teszi az Eladó számára a Megrendelések és a készletek számának megtekintését. A készleteket legalább 24 óránként frissítik.

 8. g) a Frisbo által elfogadott és teljesített megbízások havi mennyiségétől függően, az utóbbi kiszámolja és kiszámlázza az Eladónak az e-teljesítési szolgáltatások árát a felek által aláírt teljesítési szolgáltatási megállapodás 1. mellékletében szereplő árjegyzék szerint, amely az Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezi.

 9. h) az általános munkanapok alatt, hétfőtől péntekig 9:00 és 17:00 közötti működés. A Frisbo szállításra készíti elő az Eladó online megrendeléseit, munkanapokon, a nap vége előtt 13:00 óráig. Ezt a határidőt a Frisbo csak akkor tekinti mérvadónak, ha két feltétel együttesen teljesül: a megrendeléseket automatikusan (plugin vagy API integráció) ki kell venni a felhőalapú jelentési rendszerből, amelyet a Frisbo az Eladó számára elérhetővé tett, és csak akkor, ha a Frisbo biztosítja ezen termékek szállítását a a végfelhasználónak. A szombaton és vasárnap, valamint a banki- vagy munkaszüneti napokon elküldött megrendeléseket a rendelési napot követő első munkanap végéig feldolgozzák és átadják a futárnak. Ezek a feltételek a legfeljebb 10 vonalkódcímkével ellátott termék online megrendelésére vonatkoznak, az Eladó által a Frisbo alkalmazásban leadott megrendelések szerint. Nagyobb megrendelések esetén a felek megállapodnak, és a megállapodásban meghatározzák a megrendelés elkészítésének határidejét. Ezek a feltételek nem vonatkoznak azokra a termékekre, amelyeket nem az Eladó megrendelése szerint címkéztek. Emellett a Frisbo nem fogja feldolgozni a megrendeléseket, amíg az Eladó termékeinek leltározása meg nem történik.

 10. A Frisbo hibája miatt tévesen teljesített megrendeléseket az Eladó nem tudja teljesíteni, és a Frisbo nem fogja azokat belefoglalni a számlába. A Frisbo hibája miatt helytelen címre kézbesített megrendelések esetén a vissza- és az újraszállítás költségeit a Frisbo állja.

 11. i) biztosítást köt a raktárában tárolt azon termékek teljes beszerzési értékére, amelyek az Eladó tulajdonát képezik. Ebben az esetben a „teljes beszerzési érték” a Termékek beszerzési értékét jelenti (a számla alátámasztó okmányként szolgál, ha egy biztosítási esemény ellen kártérítési igényt nyújtanak be). Ha a biztosítási díj értéke meghaladja a nyújtott szolgáltatások éves értékének 3%-át, a többlet visszatéríthető az Eladónak. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Frisbo a kapott összeget kártalanításként küldi el az eladónak (a biztosítási kötvény értékének mértékéig) a felmerült veszteség összegének megtérítésére. A „felmerült veszteség összege” a beszerzés értékét jelenti (a számla alátámasztó okmányként szolgál arra az esetre, ha valamely biztosítási esemény ellen kártérítési igényt nyújtanak be).

 12. j) a Termékek kézhezvétele (a termék kirakodási és tárolási költségeit a Frisbo viseli) az Eladótól, feltéve, hogy az Eladó mindig eleget tesz a jóváhagyott megrendelésben szereplő adatoknak, a határidőknek, a Frisbo raktárak kirakodási ütemterveinek, a megállapodás szerinti szállítási címeknek, az Eladótól kapott termékek mennyiségének, típusának és minőségének, a rakodási és raklapszerkezeti előírásoknak. A Frisbo által a szállítási helyre történő szállítás költségeit kizárólag az Eladó viseli.

 13. k) A Frisbo ezúton kijelenti és garantálja, hogy a Frisbo alkalmazásban feltüntetett készletek mindenkor összhangban állnak a raktáraiban lévő fizikai készletekkel, amelyek a leltári értéket képezik. Ha azonban az Eladó fizikai leltárt igényel, a Frisbo ezt a leltárt a felek által kölcsönösen elfogadott időpontban végzi el. Az Eladó megérti és elfogadja, hogy az így igényelt fizikai készletfelmérés megrendelés formájában kerül kiszámlázásra, a termékek súlyának figyelembevétele nélkül. Az áttekintés során felfüggesztésre kerülnek a Frisbo kötelezettségei a rendelések feldolgozásával és a csomagok szállításra való felkészítésével kapcsolatban. A Frisbónak tulajdonítható készleten belüli eltéréseket a Frisbo fedezi az Eladó által a készletszámlázási jelentés és az Eladó által kiállított adószámla alapján bizonyított beszerzési értékig, legfeljebb 15 naptári napon belül a vonatkozó számla kiállításától.

 14. l) A Termékek Eladótól való átvételének pillanatától kezdve a Frisbo gondoskodik a Termékek megőrzéséről, és minden megfelelő intézkedést megtesz azok romlásának/megváltozásának/kopásának/ megsemmisülésének/eltűnésének/elvesztésének megakadályozása érdekében. Ezenkívül a Frisbo vállalja, hogy a Megállapodás hatálya alá tartozó Termékeket nem ad tovább/zálogosítja el/köti le, semmiféle egyéb díjat nem ró ki rájuk vagy terheli őket. A Frisbo megérti és elfogadja, hogy e megállapodás aláírásával nem szerez semmilyen jogcímet vagy egyéb jogot az Eladó termékei tekintetében, kivéve, ha az alábbiakban kifejezetten másként nem rendelkezik. A Frisbo azonban nem tudja garantálni az Eladóinak, hogy a termékek nem változnak természetesen a raktárakban, és az Eladó megérti, kijelenti és garantálja a Frisbo számára, hogy nem képes (bármilyen jellegű) kompenzációt igényelni a természeti okokból leromlott termékekért;

 15. m) A Frisbo haladéktalanul tájékoztatja az Eladót minden olyan tényleges vagy formális zavarról, amelyet harmadik felek az Eladótól átvett Termékekkel kapcsolatban vetnek fel, és megtesz minden szükséges intézkedést megőrzésük és a veszteségek minimalizálása érdekében;

 

 1. B. Az Eladó vállalja:

 2. a) hogy legalább 48 órával az új termékszállítások kézbesítése előtt a Frisbo számára tárolási megrendelést kell szállítania (a tárolási rendelésben meghatározottak szerint). A határidő be nem tartása esetén az Eladónak további 30 EUR + áfa / megrendelés díjat kell fizetnie. A termék tárolására és az Ügyfeleknek történő kézbesítési megrendelések előkészítésére az Eladó vállalja, hogy a Frisbo rendelkezésére bocsát minden olyan anyagot, amely a tároláshoz és a szállítási megrendelések elkészítéséhez szükséges. Ezeknek az anyagoknak korlátozás nélkül (a Frisbo által kért specifikációktól függően) tartalmazniuk kell azokat az anyagokat, dokumentumokat, fényképeket, információkat, a termékek műszaki jellemzőit és specifikációit stb., amelyek a Termékek dokumentációjához és a raktárban történő kezeléshez szükségesek. Az anyagokat a Frisbo által meghatározott formátumban kell elkészíteni a termékek Frisbo általi helyes és hiánymentes kezeléséhez. A Frisbo által irányított és kezelt szándékkal szállított Termékeket anélkül, hogy az Eladó rendelkezésre bocsátaná a Frisbo által kért szükséges anyagokat, a Frisbo megállapodása alapján fogadják el.

 3. b) a tárolási megrendelés benyújtása előtt és bármilyen változás esetén el kell küldenie az egyes termékekre/termékkategóriákra/modellekre vonatkozó információkat, amelyeket a Frisbo-nak tudnia kell az elvégzett munka és a tároláshoz kapcsolódó műveletek és a Termékek kezelése céljából. Így az Eladó megadja a szükséges információkat a rakodási, kezelési, rakodási berendezések használatával történő szállításról, marketingről és karbantartásról; minden SKU (készletnyilvántartási egység) vonatkozásában közli a mennyiséget és súlyt minden terméktípusra, hogy a Frisbo számlát és AWB-ket (légi fuvarleveleket) tudjon kiállítani. Az Eladó minden erőfeszítést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Frisbo megfelelő módon tárolhassa a termékeket;

 4. c) a termékek továbbítását a Frisbo-nak, figyelembe véve a gyártónak a megrendelés benyújtásakor érvényes előírásait, valamint a hatályos román és európai jogszabályokkal összhangban a biztonsági, megfelelőségi, minőségi és csomagolási követelményeket. A Frisbo a Termékeket a végfelhasználóknak történő kézbesítésre fogja előkészíteni úgy, ahogy kézhez vették azokat (amennyiben ez lehetséges, figyelembe véve a termék specifikációit és a csomagolási módszert).

 5. d) értesíti a futárszolgálatokat vagy más fuvarozókat arról, hogy kötelesek délután 17:00 óráig a Frisbo raktáraiba a végfelhasználóknak szállítandó csomagokat berakodni, amennyiben a kézbesítés közvetlenül az Eladó és a futárszolgálat vagy egyéb szállító között létrejött megállapodás alapján történik.

 6. e) A Termékek mérését, kezelését, berakodását, szállítását és a Frisbo által megjelölt szállítási helyre történő szállítását az eladó fogja elvégezni saját költségén.

 7. 1.5. A 2.4. Szakaszban meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében az Eladó garantálja, hogy a tárolásra elküldött Termékek megfelelnek a következő feltételeknek:
 8.  
 9. - A Termékeket olyan csomagolásban szállítják, amelyek képesek integritásuk/ merevségük biztosítására a szállítás, kezelés és tárolás során;
  - Minden SKU-n (készletnyilvántartási egység) az eladónak közölnie kell minden termék mennyiségét és súlyát;
  - A Termékeket olyan csomagolásban szállítják, amelyek képesek a integritásuk/ merevségük biztosítására a szállítás, kezelés és tárolás során (polisztirol, fólia). A termékeket a megfelelő felhasználási és minőségi előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítják.

 

 1. 2. TERMÉKÁTVÉTEL A RAKTÁRLÉTESÍTMÉNYEKNÉL

 2. 2.1. Az egyes megrendelések tárgyát képező termékek mennyiségének elfogadását a Frisbo képviselői az elismert tárolási megrendelésben megadott szállítási időben és helyen hajtják végre, miután megvizsgálták a megrendelésben meghatározott követelményeknek való megfelelést, és minden mennyiségi eltérésről értesíteniük kell az Eladót.
  2.2. Tekintettel arra, hogy a kiszállított termékeket a Frisbo kizárólag tárolásuk és a végfelhasználókhoz történő szállításuk előkészítésének céljából fogadja el, a Felek megállapodnak abban, hogy a termékek minőségének elfogadására a 3.1. szakaszban megállapított feltételek szerint kerül sor, és a csomagolás (a legnagyobb csomagolás, amelyben a termékeket szállították) nyilvánvaló hibáira korlátozódik.
  2.3. A Termékek nyilvánvaló hibáiról vagy mennyiségi hiányosságairól, amelyeket az átvételkor nem lehetett megállapítani, az Eladót időben értesítik, amikor és ha felfedezik.
  2.4. Az Eladó által a Frisbo számára átadott termékek tulajdonjoga továbbra is az Eladó tulajdonában marad. A jelen Megállapodás hatálya alá tartozó termékek megsemmisülésének, eltűnésének, elvesztésének vagy veszteségének kockázata az Eladó és a Frisbo között átadódik, amikor azokat a Frisbo átveszi, a felek által és között létrejött megállapodás rendelkezéseivel összhangban. 2.1. szakasz vagy bárhol másutt a felek megállapodása szerint.

 

 1. 3. AZ ÁTVÉTEL ELUTASÍTÁSA ÉS A TERMÉKEK VISSZAKÜLDÉSE A RAKTÁRLÉTESÍTMÉNYEKBŐL
  3.1. Szállításkor vagy a 3.3. Szakaszban meghatározott határidőn belül a Frisbo meggyőződhet arról, hogy:
 2. - A termék és/vagy a csomagolás minősége nem felel meg a Frisbo részére átadott előírásoknak;
  - A Termékek kódja nem azonos az Eladó rendelésében szereplő termékkóddal vagy a felek által meghatározott kóddal;
  - A Termékek és/vagy a csomagolás sérült;
  - A Frisbo által jóváhagyott rendelésben meghatározottaktól eltérő termékek kerültek szállításra;
  - A Termékeket nem a Frisbo által jóváhagyott Rendelésben meghatározott mennyiségben szállítják;
  - A Termékeket nem a Frisbo által jóváhagyott Rendelésben meghatározott időben és/vagy helyre szállítják;
  - A Termékek nem felelnek meg a szállításra és a forgalomba hozatalra vonatkozó hatályos jogszabályoknak;
  - Az illetékes hatóságok betiltották a termékeket;
  - Egyéb esetek, amelyeket a teljesítési szolgáltatási megállapodás ezen általános feltételeiben megvizsgálnak, vagy a hatályos román és európai jogszabályok előírnak.

 3. 3.2. Amennyiben a Frisbo értesíti az Eladót a mennyiségi elfogadás alkalmával vagy a 3.3.
  szakaszban megállapított határidőn belül a 4.1. szakaszban említett egy vagy több helyzetről, a Frisbo a következő lehetőségekkel élhet:

 4. - megtagadhatja a Megrendelés kézbesítését, és a Termékeket az eladó költségén visszaküldi;
  - részben fogadja el a Termékeket, ha a Rendelésben megadottnál kevesebb mennyiséget szállítanak, vagy egyes termékek nem felelnek meg a Rendelésnek

 5. 3.3. A fentiekben felsorolt összes esetben a Termékek kézbesítésének megtagadása esetén a Termékek átvételének és szállításának költségeit az Eladó viseli. A Frisbo előkészíti a Termékeket a visszaküldésre, és e-mailben vagy a Felek által egyeztetett egyéb kommunikációs eszközök útján értesíti az Eladót a visszaküldött termékek készletének helyzetéről, valamint arról a helyről, ahol az Eladónak be kell gyűjtenie a visszaküldött Termékeket. Az Eladó köteles a visszaküldött termékek szállítását és költségeit egy munkanapon belül megszervezni és megtéríteni (a Frisbo értesítés kézhezvételétől számítva).

 6. 3.4. Ha a Frisbo értesítés kézhezvétele után az Eladó megtagadja a visszaszállított termékek átvételét, vagy későn veszi át azokat, a Frisbo jogosult a Termékeket az Eladó költségére tárolni, és a tárolás során felmerülő költségeket az Eladó viseli.

 7. 3.5. Az Eladó a Termékeket visszaküldési lehetőséggel szállítja, ami azt jelenti, hogy a Frisbo a nem megfelelő termékek 100%-át visszatérítheti, ha azok nem felelnek meg a Megrendelésnek és/vagy a Teljesítési Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeinek Megállapodásának és/vagy a hatályos jogszabályoknak.

3.6. Ha valamely érintett hatóság valamilyen okból korlátozásokat szab ki a Termékek Frisbo általi tárolására vonatkozóan, az Eladó vállalja a korlátozástól függő Termékek visszaküldését legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Frisbo értesítés kézhezvételétől számítva.
3.7. Ha a Termékek visszaküldését törvény tiltja vagy korlátozza, és/vagy az Eladó megtagadja a Termékek átvételét, a Frisbo törekszik a Termékek megsemmisítésére, és a folyamat során felmerült összes költséget az Eladó viseli. E tekintetben a Frisbo értesítést küld az Eladónak, amelyben feltünteti a termék megnevezését, a megsemmisítésre kerülő termékek mennyiségét és okát, 5 (öt) munkanappal a megsemmisítés előtt. A Termékek megsemmisítésével kapcsolatos költségeket 3 (három) napon belül vissza kell téríteni a Frisbohoz.
3.8. Kivétel nélkül, az ebben a szakaszban felsorolt költségek egyikét sem viseli, vagy fogja viselni a Frisbo: a csomagolás, szállítás, szállítási biztosítás, a Termékeket kísérő személyzet utazási költségei, a raktárhelyiségen kívüli kezelés, a vámkezelés költségei, illetékek és díjak, pótdíjak, jövedéki adók, a romlandó áruk megsemmisítése a hatályos jogszabályok szerint (ha vannak ilyenek), a 4.7. szakaszban vagy a megállapodás másutt megfontolt helyzete stb. Ha az Ügyfél úgy dönt, hogy gyakorolja visszavonási jogát a távollevők között kötött szerződésből vagy a Termékek visszatérítésére irányuló kérelem benyújtásáért a Frisbo semmilyen okból nem felel, és nem felelős azért, hogy az Ügyfélnek visszatérítse a visszaküldött termékek árát az erre a célra meghatározott határidőn belül az alkalmazandó rendeleteknek megfelelően, amelyek kizárólag az Eladóra vonatkoznak.

 

 1. 4. TERMÉKMEGFELELŐSÉG. GARANCIA
  4.1. Az Eladó kizárólagos felelősséggel tartozik a végfelhasználókkal szemben a Termékek hibája miatt, amely Termékeket az értékesítési platformokon vásárló vásárlók találtak. A Termékekre vonatkozó garanciavállalások kizárólag az Eladó felelősségét képezik.

 2. 4.2. Az Eladó felel a Frisbóval, valamint bármely harmadik féllel szemben, ideértve, de nem kizárólag a fogyasztói szövetségeket, az ellenőrző szerveket, a hatóságokat, az ügyfeleket stb., minden olyan cselekedetért és/vagy kárért, amely a Termékek nem megfelelőségének vagy hibájának eredménye.

 3. 4.3. Amennyiben az illetékes hatóságok szankciókat szabnak ki a Frisbora (adott esetben), többek között az Eladó ellen indított jogi eljárások miatt, mivel az nem felel meg a Termékek forgalmazására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, Frisbohoz tárolásra szállított termékek esetében az Eladó vállalja, hogy a kár teljes összegét megtéríti és a hatóságok által kiszabott büntetéseket a Frisbotól kapott megfelelő értesítés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül megfizeti, figyelembe véve a késedelmi bírság befizetését, amely a fennálló bírság 0.1%-át jelenti késedelmi naponként, ez addig növekedhet, amíg kifizetésre nem kerül a teljes összeg, amely magában foglalja a Frisbo veszteségeinek megtérítését, amelyek a tevékenységük az elvégzett ellenőrzések eredményeként történő blokkolásásának eredményeként merültek fel. Az Eladónak tulajdonítható cselekmények eredményeként a Frisbonak a Termékek tárolásával összefüggésben felmerült bármilyen pénzbírságot, költségeket (költségeket, ügyvédi díjakat stb.) vagy károkat az Eladó a Frisbo részére megtéríti, vagy a Frisbo-t kártalanítja az Eladó a Frisbo értesítés kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül, a késedelmes fizetési bírság összege a fennmaradó bírság összegének 0,1%-a/késedelmi naponként, amely addig adódik hozzá a bírság összegéhez, amíg a teljes összeget ki nem fizették. E tekintetben a Frisbo a lehető leghamarabb elküldi az Eladónak az alátámasztó dokumentumok másolatait, például: az ellenőrző intézmények/testületek által készített jelentéseket, a Frisbo által/ellen benyújtott kérelmek az ügyfelekkel/más ellenőrző intézményekkel/testületekkel szemben, bírósági végzések és egyéb, a Frisbo által benyújtott kérelmeket támogató okiratok/dokumentumok. Ez a kikötés abban az esetben is alkalmazandó, ha az illetékes hatóságok - adott esetben – a Frisbot szankcionálják, többek között jogi cselekmények eredményeként azért, mert az Eladó nem tartotta be a költségvetési törvényre vagy az adóügyi eljárási szabályzatra vonatkozó jogi rendelkezéseket, abban az esetben, ha az Eladó a hibás és/vagy hiányos információkat szolgáltat a Frisbo által az Eladó nevében a Termékeket kísérő adódokumentumok kibocsátásáról.

 4. 4.4. Az Eladó vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a tároláshoz, majd a végfelhasználóknak történő kiszállítás céljából szállított Termékek megfelelő állapotban legyenek és a végfelhasználók számára kézbesíthetők legyenek. A saját hibájának kivételével a Termék Frisbo általi elfogadása - a mennyiségre vagy a minőségre vonatkozó kifogások felvetése nélkül - nem mentesíti az Eladót a végfelhasználók által észlelt termékhibákért. A végfelhasználónak jogában áll panaszt benyújtani a Termékek bármilyen hiba által okozott mennyiségi vagy minőségi eltéréseivel és hibáival kapcsolatban.

 5. 4.5. Abban az esetben, ha a Frisbo hibája miatt a végfelhasználónak szállított Termék(ek)et a Frisbo kizárólagos hibája miatt megtagadják, a Frisbo viseli a visszatérítési költségeket.

 6. 4.6. Ezenkívül az Eladó jelentéseket és írásbeli információkat szolgáltat a Frisbo számára a Termékek tárolására és/vagy kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályokról, valamint a Termékeket kísérő adóügyi dokumentumok Eladó nevében történő kiadásának pontos módjáról. A Frisbo mentesül a felelősség alól, ha a Termékek megsérülnek/elromlanak vagy megsemmisülnek azért, mert az Eladó nem szolgáltatta ezeket a információkat a Frisbo számára, vagy az Eladó számára és nevében kiállított adószámlákban szereplő hibák keletkeznek.

 7. 4.7.„Abban az esetben, ha a szerződés megszűnésekor az Eladó köteles a Frisbo által rendelkezésre bocsátott raktárakból termékeket felvenni, a felvétel előkészítésének határidejét a Frisbo közli.”

 

5 VISSZATÉRÍTÉSI IRÁNYELVEK
5.1. Abban az esetben, ha a végfelhasználók zárt csomagokat küldenek vissza, azokat a Frisbo veszi át, és ezt követően az alábbiak szerint jár el:
- ellenőrizze a csomagokat annak érdekében, hogy felfedezzék a szállítás során esetlegesen felmerült, speciális ismereteket nem igénylő károkat,
- jóváírást ad ki az Eladó nevében, ha az Eladó ezt kéri
- kinyitja a csomagokat, hogy ellenőrizze a Termékeket, és vissza helyezi őket újra az eredeti készletbe vagy a visszaküldött készletbe, az Eladó döntésétől függően, miután tudomást szerzett a károkról.


5.2. Abban az esetben, ha a végfelhasználók nyitott csomagokat adnak vissza, azokat a Frisbo veszi át, aki ezt követően az alábbiak szerint jár el:
- ellenőrzi a bejelentett problémát (ha van ilyen), ha az ilyen ellenőrzés nem igényel speciális ismereteket;
- megerősíti vagy jelenti a problémát az Eladó felé, az ajánlás szintjével, anélkül, hogy felelősséget vállalna a téves értékelésért;
- ellenőrzi a terméket annak meghatározása érdekében, hogy azt tanácsadási célokra használták-e vagy sem;
- véleményt nyilvánít az Eladónak a kopásról és az elhasználódásról az ellenőrzést követően tanácsadási célokra;
- az eladó nevében jóváírást állít ki, ha az eladó ezt kéri;
- az Eladó döntésétől függően újra bejegyzi a raktáron lévő termékeket, vagy adott esetben a visszaküldési készletet, és kérésre elküldi az összes visszatérített Terméket az Eladónak


5.3. A Frisbo a visszaküldött Termékek kézhezvételétől számított 48 órán belül megvizsgálja a bejelentett problémákat (ha vannak ilyenek) és a Termékek lehetséges felhasználását, feltéve, hogy az ilyen ellenőrzés nem igényel speciális ismereteket, vagy ha kopás látható a Termékeken.


5.4. Az Eladó kérheti a Frisbo raktárába való belépést a visszaküldött Termékek ellenőrzése céljából. Minden olyan helyzetben, amikor az Eladó kéri a Frisbo-t, hogy szállítsa a Termékeket a saját telephelyére, a szállítási költségeket az Eladó viseli.

 

 1. 6. ELADÓ KÉPVISELETEI

 2. 6.1. Az Eladó ezúton képviseli és biztosítja a következőket:
  a. Csak biztonságos Termékeket értékesít - és tároltat a Frisboval -, amelyek megfelelnek a megállapított követelményeknek vagy a hatályos jogszabályok által előírt feltételeknek;
  b. Nem értékesít veszélyes termékeket vagy olyan termékeket, amelyeknek nem megfelelő biztonsági paraméterei vannak, amelyek károsíthatják vagy veszélyeztethetik a Termékeket üzemeltető és kezelő Frisbo alkalmazottai életét, egészségét és/vagy biztonságát;
  c. A Termékek csomagolása biztosítja minőségüknek integritását és védelmét, és összhangban áll a Termékeket üzemeltető és kezelő Frisbo munkavállalóinak munkahelyi egészségvédelmével, környezetvédelmével és biztonságával kapcsolatos jogszabályokkal;
  d. Az Eladó vállalja, hogy tartózkodik minden olyan cselekedettől, amely jogellenes tevékenységet vagy gyakorlatot feltételezhet/jelenthet, amely a Frisbo ellen szankciókat vonhat maga után vagy eredményezhet. Az Eladó elismeri és elfogadja, hogy minden ilyen illegális gyakorlat (természetétől függetlenül) teljes mértékben mentesíti a Frisbo-t, és az Eladó teljes felelősséggel tartozik e cselekedetekért. A kétségek elkerülése érdekében az Eladó vállalja, hogy teljes mértékben és anélkül, hogy vitatná, vagy bármilyen előnyre hivatkozna a megosztással vagy megbeszéléssel kapcsolatban, felelősséget vállal bármely pénzbírságért vagy pénzbeli szankcióért, amelyet a nemzeti vagy közösségi hatóság a Frisbóval szemben szab ki bármilyen cselekedet elkövetése miatt, amelyek törvénybe, vámügybe, vagy erkölcsi kivetnivalóba ütköznek.
  e. Az eladó garantálja a Termékek kiszállítását a végfelhasználóknak a Frisbo és/vagy bármely harmadik fél útján, az összes alkalmazandó szabályozással összhangban, különös tekintettel a termékek gyártására, szállítására és forgalmazására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, ideértve a termékekre vonatkozó címkézési és fogyasztóvédelmi rendelkezéseket is.
  f. Az Eladó tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik mind a vásárlókért, mind a harmadik felekért (esettől függően) a Termékek minőségével és megfelelőségével kapcsolatos ügyekben, ideértve a Termékekre vonatkozó garanciavállalási kötelezettséget is, amelyeket a Frisbo a nevében szállított.
  g. Az Eladó teljes felelősséget vállal az egyes Termékekre vonatkozóan szolgáltatott és megjelenített információk minőségéért, a fizikai Termék és a bemutatott és megjelenített információk közötti eltérések esetén. Az Eladó az egyedüli felelős az ilyen eltérésekért, és vállalja, hogy teljes mértékben fedezi az Ügyfelek, harmadik felek, és a Frisbo esetleges veszteségeit. Ezenkívül az Eladó megérti, hogy felelőssé válik (és kizárólagosan minden állami hatóságnak felelős) a pénzügyi és/vagy fiskális információk minőségéért, amelyeket a Frisbonak benyújtottak a Termékekkel kapcsolatos adóügyi dokumentumoknak az Eladó nevében történő kiadására. A Frisbo által az Eladó nevében kiadott adóügyi dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságok, jogellenességek, hibák stb. esetén az utóbbi kizárólagos felelősséggel tartozik az ilyen hibákért, vállalva a felelősséget azért, hogy teljes mértékben megtérítse a Ügyfél, harmadik felek és a Frisbo veszteségeit, és bármilyen pénzbírságot/büntetést, a késedelemi/végrehajtási költségeket/ügyvédi díjakat stb. köteles megtéríteni, a 4.3. szakasz rendelkezéseivel, vagy a megállapodás bármely rendelkezésével és/vagy az általános szerződési feltételek rendelkezései szerint.
  h. Az Eladó vállalja, hogy nem használja fel a Frisbo Platformot visszaélésszerűen, és nem próbál hozzáférni más Eladók adataihoz és információihoz, amelyek nem nyilvánosak vagy a nyilvánosság számára nem hozzáférhetők;
  I. Az Eladó vállalja, hogy nem használ automatizált alkalmazásokat annak érdekében, hogy jogosulatlanul hozzáférjen a Frisbo Platformhoz az információk automatikus visszanyerése céljából, ezáltal befolyásolva a funkcionalitást, a természetes forgalmat és a statisztikákat.
  J. A Termékeket a forgalomba hozataluk helye szerinti nemzeti törvényeknek és az európai törvényeknek, valamint a Termékek minőségét, a csomagolását, a címkézését, a jelölését, a megfelelőségét, a tesztjeit, tanúsítványait, az összetevők felsorolását, az előrelátható kockázatait, a használati, kezelési, tárolási vagy tartási utasításait, ellenjavallatait, termékcsoportok kiegészítő megjegyzéseit, betartva a fogyasztói jogokra vonatkozó jogszabályokat és minden egyéb normatív törvényt, szabványt, szabályt, határozatot stb .; Az Eladó vállalja, hogy átadja a Termékek minőségével kapcsolatos összes dokumentumot a Frisbo részére történő kézbesítéskor, ideértve a szállított termékek megfelelőségi nyilatkozatát is;

 3. 6.2. Mindegyik Fél képviseli és garantálja a másik Fél számára, hogy: (i) hivatalosan bejegyzett társaság, amely regisztrációja a székhelye szerinti ország törvényei szerint érvényes; (ii) megszerezte az összes szükséges belső jóváhagyást, és rendelkezik törvényes joggal, teljes hatalommal és felhatalmazással a teljesítési szolgáltatási megállapodás megkötésére és iktatására, és ezért betartani ezeket az általános feltételeket; (iii) a teljesítési szolgáltatási megállapodásból, valamint a szerződésre alkalmazandó ezen általános szerződési feltételekből, valamint a megállapodásnak megfelelően elkészítendő egyéb dokumentumokból és az általános feltételekből fakadó kötelezettségek teljesítése nem eredményezi az alkalmazandó törvény, az alapító okirat vagy bármely más megállapodás, rendelkezés vagy megegyezés megsértését, amelyet a felek kötelesek betartani; és (iv) alapszabálya és szervezete, valamint birtokában lévő végleges és kötelező érvényű engedélyek alapján törvényes joggal és teljes felhatalmazással rendelkezik minden olyan tevékenység elvégzéséhez, amelyet ezen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban kell végrehajtani.

 4. 6.3. Az Eladó ezúton kijelenti és garantálja, hogy törvényes felhatalmazással rendelkezik a jelen Megállapodás tárgyát képező Termékek megsemmisítésére, valamint biztosítja és érvényben tartja az összes szükséges engedélyt és/vagy felhatalmazást, amelyet elkészített/megszerzett, és minden érvényben marad. a törvény által e tekintetben megkövetelt dokumentumok (adott esetben a Termékek gyártójától is), a törvény által előírt tartalomra, formátumra és határidőkre vonatkozó követelmények betartásával, az alkalmazandó normatív törvényben előírt szankciókkal együtt, a teljesítési szolgáltatási megállapodást és/vagy ezeket az általános feltételeket.

 5. 6.4. Az Eladó kijelenti és garantálja, hogy a Termékeket az összes alkalmazandó szabályozással és különösen a nem élelmiszeripari termékek és élelmiszerek előállítására, mozgatására és forgalmazására vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban kell forgalomba hozni és szállítani, ideértve a fogyasztókra vonatkozó védelmi, e-kereskedelmi és távolsági megállapodásokat és rendelkezéseket is.

 6. 6.5. A Frisbo kijelenti, hogy a Frisbo alkalmazás tulajdonosa, és a jelen Általános Szerződési Feltételeknek az Eladó általi elfogadásakor és a Teljesítési Szolgáltatási Szerződés megkötésekor a Frisbo az Eladó rendelkezésére bocsátja ezen a platformon lévő tárolóhelyet, ahol az Eladó a Termékeit tárolhatja.

 7. 6.6. Az Eladó megérti és egyetért azzal, hogy a Frisbo szabadon nyújthatja ugyanazokat a szolgáltatásokat a Frisbo platformon keresztül közvetlen versenytársainak, vagy ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújthatja olyan jogi személyeknek, amelyek olyan Termékeket árusítanak, amelyek azonosak vagy hasonlóak az Eladó Termékeihez, vagy más típusú termékekhez.

 

 1. 7. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

 2. 7.1. Az Eladó ezúton kijelenti és garantálja, hogy birtokolja a Termékek forgalmazásához szükséges szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, teljes felelősséget vállal a Termékek reklámozásáért és forgalmazásáért, és kizárólagos felelősséggel tartozik olyan követelések esetén, amelyek a szellemi tulajdonjogok állítólagos megsértésével járnak. vagy a Termékekkel kapcsolatos bármely harmadik fél jogát sértik.

 3. 7.2. Az eladó megérti és egyetért azzal, hogy a Frisbo alkalmazáshoz való hozzáférése semmiképpen sem jelenti annak tulajdonjogának, forráskódjainak vagy az ezekkel az informatikai eszközökkel kapcsolatos jogainak átruházását. Az ezekhez kapcsolódó valamennyi szellemi tulajdonjog, valamint az ilyen eszközökbe bekövetkező bármilyen későbbi változás és/vagy frissítés, beleértve az alkalmazáshoz kapcsolódó fejlesztéseket, és létrehozásuk óta a Frisbo által létrehozott/kifejlesztett munkákból, felszerelésekből vagy találmányokból származó szellemi tulajdonjogok ezek az informatikai eszközök a Frisbo kizárólagos tulajdonát képezik és képezni fogják. A Frisbo nem kizárólagos jogot és engedélyt ad az eladónak ezen IT-eszközök használatára a megállapodás időtartama alatt. Ezenkívül a Frisbo szolgáltatásaiba beépített minden technológia és know-how, akár szabadalmaztatott, akár nem, a Frisbo kizárólagos tulajdonát képezi.

 4. 7.3. Abban az esetben, ha a Frisbo harmadik féltől/másik Eladótól követelést vagy értesítést kap az Eladó által a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok állítólagos megsértéséről, a Frisbo jogosult blokkolni a tárolt termékeket, amíg a követelésben vagy értesítésben említett helyzet tisztázódik., és nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy bevételkiesésért. A helyzet tisztázásáig az Eladó vállalja, hogy nem tesz semmilyen intézkedést a követelés vagy értesítés tárgyát képező Termékekkel szemben.

 

 1. 8. BIZALMASSÁG ÉS SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA
  Titoktartás:
  8.1.1. A Felek vállalják, hogy sem a Megállapodás időtartama alatt, sem a Megállapodás lejárta után nem fednek fel semmilyen kiváltságos vagy bizalmas információt (Pl.: minden tárgyi vagy immateriális, szakmai, kereskedelmi, műszaki, pénzügyi vagy bármilyen információt, amelyet létrehoztak, fejlesztettek, a Felek által végzett tevékenységek során vagy azzal összefüggésben kaptak, gyűjtöttek vagy felhasználtak, ideértve, de nem kizárólagosan, a velük kapcsolatban álló vállalkozások, üzleti partnerek, tanácsadók, a felek alkalmazottaival kapcsolatos információkat, ideértve, de nem kizárólag a kereskedelem feltételeire, üzleti módszerekre, vállalati tervekre, irányítási rendszerekre, pénzügyekre, új üzleti lehetőségekre vagy a felek vagy üzleti partnereik vagy leányvállalataik által végrehajtott kutatási és fejlesztési projektekre, költségekre, szerződéses feltételekre, piaci kutatásokra, amelyek tulajdonában vannak vagy felhasznált szellemi tulajdonjogokat, IT - infrastruktúrát, promóciós politikát, javaslatokat a Felek vagy azok leányvállalatainak vagy üzleti partnereinek bármely múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli termékeinek vagy szolgáltatásainak promóciójával vagy értékesítésével kapcsolatos egyéb szempontok, ideértve korlátozás nélkül az értékesítéssel, a piaci részesedéssel és az árstatisztikával, a marketinggel kapcsolatos információkat és terveket, piackutatási jelentéseket, értékesítési technikákat, árlistákat, beszerzési árakat, az eladások és árengedmények felépítését, promóciós és reklámanyagokat, a tényleges és leendő Ügyfelek, valamint a Felek tényleges és leendő szállítóinak neveit, címeit, telefonszámát és elérhetőségi neveit a leányvállalatoknak vagy üzleti partnereknek, tevékenységük jellegét, kereskedelmi képleteket, folyamatokat, találmányokat, rajzokat, know-how-t, felfedezéseket és technikai információkat a Felek bármely múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli termékeinek vagy szolgáltatásainak tervezéséről, gyártásáról és szállításáról/nyújtásáról leányvállalataikkal vagy üzleti partnereikkel egyetemben) abban az értelemben, hogy a Felek vállalják, hogy:
  a. szigorúan bizalmasan kezeljék, és tilos, és semmilyen személy számára sem engedhetik meg, hogy bármilyen bizalmas információt felfedjen;
  b. csak és kizárólag e megállapodás szerinti kötelezettségeiknek teljesítésére használhat fel bizalmas információkat, és nem engedhetik meg, hogy harmadik személyek bármilyen bizalmas információt felhasználjanak, kivéve a többi fél írásbeli jóváhagyásával.

 2. 8.1.2. A titoktartási záradék megszegése esetén a nyilvánosságra hozó Fél köteles kártérítést fizetni a másik Félnek okozott kár fedezésére.

 3. 8.1.3. A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, ha és amennyiben a nyilvánosságra hozatal olyan információkra vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban a Felek írásban megállapodtak abban, hogy nem bizalmas és/vagy titkos információk, amelyeket a Felek a vonatkozó törvények vagy rendeletek szerint és/vagy az illetékes hatóság által kiadott végzés alapján kötelesek nyilvánosságra hozni ; ebben az esetben a nyilvánosságra hozatali kérelem kézhezvételét követően a nyilvánosságra hozó Fél tájékoztatja a másik Felet, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy együttműködjön a másik Féllel azokban a tevékenységekben, amelyeket ez utóbbi érdekeinek védelme érdekében megfelelőnek tart. A nyilvánosságra hozatal minden esetben szigorúan utal a bizalmas információnak a nyilvánosságra hozatalra kötelezett részére, és a Felek megállapodnak a közzététel dátumáról és tartalmáról, és gondoskodnak arról, hogy azok a személyek, akiknek az információt nyilvánosságra hozzák, tudomást szerezzenek a bizalmas jellegükről, és továbbra is tiszteletben tartják azt;

 4. Személyes adatok feldolgozása:
  8.2.1 A személyes adatok Frisbo általi feldolgozása (Adatfeldolgozóként eljárva az Eladóval fenntartott kapcsolattartásban, a természetes személyek személyes adatainak feldolgozása során történő védelméről és a szabad mozgásról szóló (EU) 2016/679 rendelettel összhangban ilyen adatok az Eladó nevében (Adatkezelőként jár el a természetes személyek védelme érdekében a személyes adatok feldolgozása során és az ilyen személyek szabad mozgásáról szóló (EU) 2016/679 rendelet szerint az általános szerződési feltételek külön fejezetének rendelkezéseivel összhangban hajtják végre.

 

 1. 9. ÉRTESÍTÉSEK
  9.1. Az egyik Fél által a másiknak küldött kommunikáció, értesítés vagy megjegyzés csak akkor érvényes, ha azt az alábbi módszerek legalább egyikével továbbítják: i. Személyes kézbesítés, ii. Futár általi kézbesítés, iii. E-mail, iv. ajánlott levél kézhezvételi nyugtával, a felek megfelelő címére, amely megtalálható a teljesítési szolgáltatási megállapodás preambulumbekezdéseiben.

 2. 9.2. E-mailben küldött értesítés akkor tekinthető kézhez vettnek, ha a címzett szervere nem generált hibát vagy „out-of-office” üzenetet, és/vagy, ha van megerősítő jelentés, ugyanazon a munkanapon, amikor az értesítést küldték el 09:00 és 17:00 óra között, vagy a következő munkanapon, ha az értesítést ezen az időn kívül küldték meg.

 3. 9.3. Amennyiben a felek által a kommunikáció, értesítések vagy megjegyzések cseréje céljából megjelölt postai cím és/vagy e-mail cím megváltozik, valamint az e megállapodás végrehajtására kijelölt kapcsolattartó személyekkel/képviselőkkel kapcsolatos változások esetén az érintett fél haladéktalanul írásban értesíti a többi felet. Ezenkívül a Felek vállalják, hogy írásban tájékoztatják egymást, amint az alábbi események bármelyike bekövetkezik: a társaság azonosító adatainak megváltozása, felszámolás kezdete, megszűnés, fizetésképtelenség, bírósági vagy önkéntes átszervezés és/vagy csődeljárás az egyik Fél ellen vagy ellen.

 

 1. 10. KORLÁTOZÓ JOGI VITÁK
  10.1. Ezeket az Általános Szerződési Feltételeket és a Teljesítési Szolgáltatási Megállapodást a román törvények szabályozzák és értelmezik. A Felek minden tőle telhetőt megtesznek minden, a jelen Általános Szerződési Feltételekből vagy azokkal összefüggésben felmerülő viták békés rendezése érdekében, amelyek a Felek által megkötött Teljesítési Szolgáltatási Megállapodás szerves részét képezik. A békés rendezés elmulasztása esetén a vitát a Frisbo alapító okirata szerinti székhelyéhez tartozó illetékes bíróság elé tárják.

 

 1. 11. KÜLÖNBÖZET

 2. 11.1. Ezek az Általános Szerződési Feltételek (beleértve az összes mellékletet), valamint a Felek által megkötött Teljesítési Szolgáltatási Megállapodás (beleértve az összes mellékletet) a felek teljes megállapodását képezik a teljesítési szolgáltatások tárgyában, és felváltják és megszüntetik a felek korábbi megállapodásait, kijelentéseit és szerződéseit az abban tárgyalt témával kapcsolatban.

 3. 11.2. Az Általános Szerződési Feltételek bármilyen módosítását vagy kiegészítését írásban, elektronikus formában kell megtenni, e pont rendelkezéseivel összhangban. A Frisbo fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a Teljesítési Szolgáltatási Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek bármelyikét (beleértve annak minden mellékletét). Az Eladót legalább 5 (öt) naptári nappal a változások hatálybalépése előtt értesítik a változásokról. Ha az Eladó nem ért egyet a javasolt változtatásokkal, akkor lehetősége van egyoldalúan felmondani a Teljesítési Szolgáltatási Megállapodást, és hallgatólagosan az Általános Szerződési Feltételeket, a megállapodás 9. fejezetében meghatározottak szerint. Ha az Eladó a fent említett határidőn belül nem szünteti meg az Általános Szerződési Feltételeket, akkor úgy tekintjük, hogy a határidő lejárta után elfogadta a módosításokat. Az általános szerződési feltételek szerves részét képező dokumentumok frissített verziói az irányadóak.

 4. 11.3. A Felek megállapodnak abban, hogy nem tesznek sajtónyilatkozatokat és/vagy más nyilvános nyilatkozatokat (ideértve az online környezetet sem), amelyek valószínűleg károsítanák a másik Fél imázsát. Ezen pont megszegése esetén kártérítési perekkel sújtják a szerződésszegő Felet.

 

 

 1. 12. Adatfeldolgozás
  Ez a fejezet megállapítja a személyes adatoknak az Eladó Adatkezelőként történő feldolgozására szolgáló, az Adatfeldolgozóként eljáró SC Frisbo Efulfillment SRL révén történő feldolgozására vonatkozó szabályokat, a természetes személyek védelméről szóló (EU) 2016/679 rendelettel összhangban. A személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása, valamint a személyes adatok védelméről szóló későbbi nemzeti jogszabályok rendeletével összhangban (a továbbiakban: GDPR).

 2. 12.1. A személyes adatok feldolgozása tekintetében a Frisbo az Eladóval fenntartott kapcsolattartóként Feldolgozóként jár el, összhangban a természetes személyek személyes adatainak feldolgozása során történő védelméről szóló (EU) 2016/679 rendelettel és az az ilyen adatok szabad mozgását, és az Eladó nevében és helyett feldolgozza a Személyes Adatokat (Adatkezelőként eljárva a természetes személyek védelméről, és a személyes adatok, valamint az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló (EU) 2016/679 rendelettel összhangban

 3. Az Adatkezelő határozza meg a személyes adatok e megállapodás alapján történő feldolgozásának céljait és korlátait, valamint adott esetben az ezen adatok feldolgozásának módját és az adatkezelés egyéb részleteit, a tervezett feldolgozás sajátosságától függően. A személyes adatok feldolgozására az e fejezet rendelkezéseivel összhangban kerül sor. A Személyes Adatokat csak az Eladó (az Adatkezelőként eljáró) által írásban vagy elektronikus formában elküldött utasításban meghatározott kérésen, illetve az abban foglalt kereteken belül dolgozzuk fel, a megállapodásban rögzített kereteken belül, az e fejezettel szomszédos megállapodást, beleértve a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő továbbítását. Ha az átruházási kötelezettség az Adatkezelőre, azaz a Frisbora vonatkozik, az EU-s vagy a román törvények („alkalmazandó törvény”) rendelkezései szerint, ilyen utasítás nélkül, az Adatfeldolgozó értesíti az Adatkezelőt a feldolgozás megkezdése előtt, vagy legkésőbb az átruházás végrehajtása előtt, ha a feldolgozás során azt törvény írja elő, kivéve, ha a közérdekű egyes törvényi rendelkezések szerint tilos a közzététel.

 4. A Frisbo, mint Adatfeldolgozó, a Személyes Adatokat csak a vonatkozó fejezetben megállapított adatkezelési célok teljesítéséhez szükséges korlátokon belül és módon dolgozza fel, és nem dolgozza fel az adatokat más célokra vagy más módon, mint amelyet az Eladó utasításai írnak elő, vagy ellentétes a megállapodás vagy az irányadó törvény rendelkezéseivel.

 5. Ami a személyes adatok feldolgozását illeti, a Frisbo fenntartja az adatok titkosságát, különös tekintettel a feldolgozás eredményeiből származó összes információra, kivéve azokat az információkat, amelyeket az Eladó írásbeli engedélyének megszerzése után végeztek.

 6. Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban és a természetes személyek jogainak és szabadságainak a legkorszerűbb szintjét és a valószínűség és súlyosság különböző fokának kockázatát figyelembe véve a megfelelő védelmi szint felmérése érdekében különös figyelmet kell fordítani a feldolgozáshoz kapcsolódó kockázatok figyelembe vételénél: - az ilyen személyes adatok akaratlan vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy jogosulatlan hozzáférése, különösen, ha az Adatkezelő saját vállalkozásán belül hajtja végre a vonatkozó ütemtervben elfogadott technikai és szervezeti intézkedéseket.

 7. Abban az esetben, ha az Adatkezelővel szemben a személyes adatok e megállapodás alapján az Adatkezelő által végzett feldolgozásának céljaival és korlátozásaival kapcsolatban keresetet nyújtanak be, az adatot sértő feldolgozási tevékenységek által okozott veszteség vagy kár miatt az Adatkezelő adatkezelési szabályai alapján az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem indíthat jogorvoslati eljárást az Adatfeldolgozóval szemben a Felek által megállapodott felelősségkorlátoknak megfelelő kompenzáció összegének behajtása érdekében.

 8. Az Eladó teljes mértékben megtéríti az Adatfeldolgozót, azaz a Frisbo-t a közvetlen vagy közvetett anyagi vagy erkölcsi károkért, beleértve az eljárási költségeket és a feldolgozói díjakat vagy bármely illetékes hatóság által kiszabott szankciókat gondatlan teljesítés, nem teljesítés vagy a jelen Megállapodásban vagy az alkalmazandó jogban megállapított, vagy ebből fakadó kötelezettségek nem megfelelő vagy késői teljesítése miatt. Az Eladó megtéríti és kárpótolja az Adatfeldolgozót, azaz a Frisbo-t, az imázsának vagy jó hírnevének bármilyen károsodása, valamint a jövedelemkiesés vagy a be nem szedett bevétel bármilyen károsodása esetén, amely a megállapodás vagy az alkalmazandó törvény rendelkezéseinek az e megállapodáson alapuló teljesítése figyelmen kívül hagyása esetén.
 9. 12.2. Feltételek
  A fejezetben használt fogalmakat a GDPR-ral összhangban kell értelmezni, és adott esetben a GDPR 4. szakaszában megadott meghatározásokkal kell rendelkezniük.
 10. 12.3. A feldolgozás célja
  A személyes adatok feldolgozásának célja az Adatkezelő által elküldött személyes adatok feldolgozása a Frisbo főszolgáltatási szerződésében meghatározott szolgáltatások nyújtása céljából.
 11. 12.4. Összegyűjtött adatok
  Az Adatkezelő által rendelkezésre bocsátott és e megállapodás alapján feldolgozott személyes adatok a következő mezőkbe kerülnek:

  12.4.1. Megrendeléssel kapcsolatos adatok, ideértve a call-center szolgáltatáson keresztül gyűjtött adatokat:

 

vállalat

 

ügyintézés

 

rendelés dátuma

 

kézbesítés dátuma

 

rendelési hivatkozási szám

 

 

 

 

 

Végfelhasználó - kézbesítés

Utca,
házszám

 

helység

 

megye

 

ország

 

telefon

 

e-mail

Végfelhasználó - számlázás

Utca,
házszám

 

helység

 

megye

 

ország

 

telefon

 

e-mail

 

TIN/PIN

 

bankszámla

 

 

megrendelés leírása

 

valuta 

 

 

A megrendelt termékek tekintetében a következő mezőkbe kell beírni a részleteket:

 

keresési kód

megnevezés

leírás

áru kategóriája

alkategória

csomagolás

ÁFA

Vonalkód

SKU (készletnyilvántartási egység)

méret

 

árlista

 

tulajdonságok

 

linkek

 

12.4.2. Szállítási adatok

 

Végfelhasználó - kézbesítés

Utca,
házszám

 

helység

 

megye

 

ország

 

telefon

 

e-mail

 

12.4.3. Számlázási adatok

 

Végfelhasználó - számlázás

Utca,
házszám

 

helység

 

megye

 

ország

 

telefon

 

e-mail

 

TIN/PIN

 

bankszámla

 

12.5. Az adatalanyok kategóriái
Az adatalanyok kategóriái az Eladó végfelhasználói, akik megrendelést adnak a Vezérlő által használt eladási módok bármelyikében.

12.6. Különleges utasítások
A megállapodás és a teljesítési szolgáltatási szerződésre vonatkozó általános feltételek alapján az Eladó a következő konkrét utasításokat adja az Adatfeldolgozónak:

 

 • az adatkezelőtől kapott személyes adatok gyűjtése és feldolgozása közvetlenül a 12.8. szakaszban meghatározott célra. Ezek az adatok a 12.4 szakaszban vannak megadva.
 • minden egyéb, az Eladó által írásban - elektronikus formátumban vagy nyomtatott példányban - elküldött utasítás, amely a megállapodás alapján végzett tevékenységekre vonatkozik, és az Adatfeldolgozó szerint nem ellentétes a GDPR-ral.

12.7. A feldolgozás időtartama
A személyes adatok feldolgozásának időtartama megegyezik a fő szolgáltatási megállapodás időtartamával.


12.8 A feldolgozás jellege és célja
A feldolgozás jellegét és céljait az Eladó állapította meg a Teljesítési Szolgáltatási Megállapodás alapján, nevezetesen a Frisbo e-teljesítési szolgáltatásainak nyújtását.


12.9. Alfeldolgozók
Ha az Eladó adatainak feldolgozását vagy a feldolgozás bizonyos részeit az Adatfeldolgozó más, az alfeldolgozóknak kinevezett személyekkel végezteti, akkor a következő elveket kell betartani:


12.9.1. Ebben a szakaszban az eladó megérti és vállalja, hogy felhatalmazza az Adatfeldolgozót, azaz a Frisbo-t az adatok feldolgozására az alábbi alfeldolgozókon keresztül a következő tevékenységekre:

– a 12.4.1. szakaszban szereplő adatokra
– TeamShare, Románia - technikai brókeri szolgáltatások
– Digital Ocean, USA - tárhelyszolgáltatások. A Digital Ocean az EU–USA Privacy Shield program alapján tanúsított vállalat.
– Optivoice, Románia - call center szolgáltatások (kizárólag az ügyfelek számára, akik ezt a szolgáltatást aktiválják)


– a 12.4.2. szakaszban szereplő adatokra
– Frisbo partnercsarnokok (az ügyféltől függően azonosítottak), Románia - tárolás, csomagolás és kézbesítés előkészítése, valamint a végfelhasználók visszatérítéseinek működése
– Futárok és fuvarozók (az ügyféltől függően azonosítottak), Románia - kézbesítési szolgáltatások


– a 12.4.3. szakaszban szereplő adatokra
– Frisbo partnercsarnokok (az ügyféltől függően azonosítottak), Románia - tárolás, csomagolás és kézbesítés előkészítése, valamint a végfelhasználók visszatérítéseinek működése


12.9.2. A jövőbeni alfeldolgozók számára az Adatfeldolgozó, azaz a Frisbo általános engedélyt ad az alvállalkozói szerződések megkötésére az EU, az EGT vagy más ország bármely szolgáltatójával, megfelelő védettségi szinttel, amelyet az Európai Bizottság határozata elismer, és amely az adatfeldolgozás egyes folyamataihoz szükséges, és amely a megállapodás alapján történő adatkezelésről szól, és megfelelő szintű biztonságot nyújt, legalább a megállapodás és az általános szerződési feltételek szintjén, amelyek a teljesítési szolgáltatási megállapodás szerves részét képezik. Ez a felhatalmazás magában foglalja az Eladó értesítésének kötelezettségét a Frisbo webhelyén található számlán vagy e-mailben elküldött üzenet útján. Az Eladónak lehetősége van panaszt tenni 2 munkanapon belül.


12.10. Az Eladó Jogai és Kötelezettségei, mint Adatkezelő
Jogok:
– információt kapni az Adatfeldolgozótól vagy kinevezett könyvvizsgálón keresztül ellenőrizni, hogy az Adatfeldolgozó, azaz a Frisbo rendelkezik-e megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel, és végrehajtja-e annak biztosítása érdekében, hogy a feldolgozás megfeleljen a GDPR követelményeinek; az ellenőrzést egy előzetes írásbeli értesítés alapján hajtják végre, amelyet legalább 14 munkanappal az ellenőrzés elvégzése előtt küldenek meg;
– támogatást kapjon az Adatfeldolgozótól, azaz a Frisbo-tól, különösen az adatalanyok által a GDPR-ral kapcsolatos jogaik gyakorlása során benyújtott kérelmekre való válaszadási kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban;
– tiltakozni más alfeldolgozókkal szemben a 12.9.2. szakasz szerint;
Kötelezettségek:
– eleget tenni a GDPR rendelkezéseinek az Adatkezelővel szembeni kötelezettségei tekintetében az Adatfeldolgozó nevében gyűjtött vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban;
– értesíti az érintetteket a GDPR szerint, ideértve az Adatfeldolgozó által az e megállapodás alapján végzett adatfeldolgozással kapcsolatos információkat is;
– kizárólagos a felelősség az e megállapodás hatálya alá tartozó személyes adatok feldolgozásának jogalapjának meghatározásáért;
– megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések végrehajtása a GDPR szerint, ideértve az Adatfeldolgozónak átadott adatok biztonságának biztosítását;
Az Eladó tudomásul veszi, hogy miután az adatokat törölték, miután az Adatfeldolgozó a szolgáltatásnyújtást a GDPR-ban és a 12.11 szakaszban megállapított kötelezettségeknek megfelelően elvégezte, az adatok már nem szerezhetők be, és kizárólag az Eladót terheli az a felelősség, hogy készített-e az ilyen adatokról teljes másolatot vagy sem.
Minden olyan helyzetben, amikor az Eladónak kell kötelezettségét teljesítenie, például tájékoztatnia kell az érintettet a személyes adataival kapcsolatos jogsértésekről, az Adatfeldolgozó nem tehető felelőssé az eladó e kötelezettséggel kapcsolatos cselekményeiért.


12.11. A Frisbo jogai és kötelezettségei:
Kötelezettségek:
– haladéktalanul tájékoztatnia kell az Eladót, ha az Adatfeldolgozó véleménye szerint az utasítás ellentétes a GDPR-ral és/vagy a személyes adatok feldolgozására vonatkozó bármely más jogi rendelkezéssel;
– az Eladó nevében feldolgozott személyes adatok biztonságának biztosítása a GDPR 32. §-ának és e fejezet rendelkezéseinek megfelelően;
– tájékoztatnia kell az Eladót indokolatlan késedelem nélkül az Eladó személyes adatainak biztonságának bármilyen megsértéséről, amely az Adatfeldolgozó által végzett feldolgozás során jelentkezik;
– elő kell segítenie az Eladó számára az összes információt, amelyre azért van szükség, hogy az illetékes hatóságot értesítsék az adat megsértésével kapcsolatos eseményről, anélkül hogy az értesítést az Eladó felé elküldenék;
– segítséget kell nyújtania az Eladónak a GDPR 32-36. szakaszában megállapított kötelezettségek teljesítésének biztosításaként;
– segítséget kell nyújtania az Adatkezelőnek az érintettek által benyújtott kérelmek feldolgozásában, vagy az Adatkezelőtől kapott, a személyes adatokkal kapcsolatban az Adatfeldolgozó által összegyűjtött és feldolgozott kérelmek továbbításával, a kézhezvételtől számított öt naptári napon belül. Ez a segítség nem alkalmazandó, ha az Eladó már az Adatfeldolgozó által biztosított műszaki eszközökkel rendelkezik az adatalany alkalmazásának közvetlen megoldásának lehetőségével (pl.: hozzáférési jog - ahol az Eladónak már minden információja megvan az összegyűjtött adatokról);
– nem tárhatja fel személyes adatait és/vagy bizalmas információit, amelyek lehetnek olyan személyes adatok, amelyek a megállapodás teljesítése során birtokába kerültek;
– képzés biztosítása a személyes adatok feldolgozására felhatalmazott személyzet számára az ilyen adatok titkosságáról;
– annak biztosítása, hogy az alkalmazottakat és az alfeldolgozókat ugyanazok a titoktartási kötelezettségek terhelik;


Jogok:
– bizonyos személyes adatok nyilvánosságra hozatalát illetékes hatóság, közintézmény vagy bíróság, illetve a törvény által felhatalmazott harmadik fél kérésére, jogi kötelezettség vagy a törvény által előírt egyéb feltételek alapján.
– alfeldolgozók felvétele e fejezet rendelkezései szerint vagy abban az esetben, ha az Adatkezelő jóváhagyását megszerezte ehhez;
–a GDPR által előírt helyzetekben az adatkezelőnek nyújtott segítség költségeinek megtérítése, ha ezek költsége meghaladja az Adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások havi költségeit.
– anonimizált statisztikai információk felhasználása, amelyeket a megállapodás alapján vagy a szokásos üzleti tevékenység során elvégzett tevékenységekhez használnak fel.
– a megállapodás értelmében és azzal összefüggésben gyűjtött összes adat Adatfeldolgozóként történő törlésének kötelezettsége a szerződés megszűnését követő legfeljebb 3–6 hónapon belül. Amennyiben az érintett kifejezetten kéri az adatok törlését, az Adatfeldolgozó köteles eleget tenni ennek a kérésnek a vonatkozó törvényben meghatározott kifejezett követelményekkel összhangban.

 

Az Adatfeldolgozó nem hozhat létre személyes adatokat feldolgozó célokat vagy eszközöket, ez a felelősség kizárólag az Adatkezelőre hárul.


12.12 Az adatfeldolgozás biztonsága
12.12.1. Az Adatfeldolgozónak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket kell végrehajtania a megfelelő kockázatalapú intézkedések biztosítása érdekében, összhangban az iparág legjobb gyakorlatával. A megfelelő biztonsági szint meghatározásakor az Adatfeldolgozónak, azaz a Frisbo-nak figyelembe kell vennie a technológiai fejlődés jelenlegi helyzetét, a megvalósítás költségeit, valamint a feldolgozás jellegét, hatókörét, összefüggéseit és céljait, valamint a változások kockázatát. a természetes személyek jogainak és szabadságainak valószínűségi és súlyossági fokát, valamint a feldolgozáshoz kapcsolódó kockázatok, különösen azok, amelyek a küldött vagy tárolt személyes adatok szándékos vagy törvénytelen megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását vagy jogosulatlan közzétételét eredményezhetik más módon történő feldolgozás, vagy az ilyen személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés céljából.
Ezek az intézkedések központosulnak a belső biztonsági irányelvekben, amely kérésre elérhető.


12.12.2. Az Adatfeldolgozó önkéntesen és időszakonként elküldheti az Adatkezelőnek a biztonsági ellenőrök megállapításainak összefoglalóit (az üzleti vagy bizalmas információk törlését követően) annak bizonyítása érdekében, hogy folytatja e témában folytatott tevékenységeit.


12.13. Korlátolt felelősség
Az Eladó vállalja, hogy mentesíti az Adatfeldolgozót, azaz a Frisbo-t minden olyan felelősség alól, amely a következők miatt felmerülő károkért felel:


– a megállapodás szerinti kötelezettségeinek nem teljesítése a Feldolgozó befolyásán kívüli események miatt;
– az Adatkezelő utasításainak betartása vagy be nem tartása, amelyet jogellenességről szóló értesítés előz meg;
– az érintettek hozzájárulásának hiánya vagy érvénytelenítése, vagy az Adatkezelő téves jogi indokai alapján;
– szerződésszegés az Adatkezelő bizonyos intézkedései miatt.


12.14. A felelősség meghatározása
Az Eladó és az Adatfeldolgozó, azaz a Frisbo ezúttal meghatározzák a személyes adatok védelmének biztosításával kapcsolatos felelősségüket (pl.: titoktartás vagy a feldolgozás biztonsága), az adatokhoz való hozzáféréstől és a tényleges ellenőrzéstől függően, mind szerződéses, mind műszaki szempontból.13. Záró rendelkezések.
Az Eladó tudomásul veszi a szolgáltatási szerződésre alkalmazandó összes általános szerződési feltételt kötelezettségeinek teljesítése érdekében. Az Eladó megerősíti, hogy ezek a feltételek az akaratának kifejeződését jelentik, és vállalja, hogy kötelezettségeinek teljesítésében teljes mértékben végrehajtja őket, értve és elfogadva, hogy ezek az általános feltételek a felek által közösen végrehajtott megállapodás szerves részét képezik.

 

A megállapodás aláírásával a felek kijelentik, hogy megértik, és kifejezetten és egyértelműen elfogadják a Teljesítési Szolgáltatási Megállapodásra alkalmazandó Általános Szerződési Feltételeket.